0912 928 1808

info[AT]rusticmtm[DOT]ir

طراحی و اجرای کابینت کلاسیک

طراحی و اجرای کابینت کلاسیک

توجه به زیبایی و ساخت فضای کاربردی در اشپزخانه از اهمیت بسیاری برخوردار است . کابینت آشپزخانه از مهم ترین تجهیزاتی هستند که می توانند به زیبایی و جذابیت آشپزخانه افزوده و فضای موجود را پوشش دهی سازند.
کابینت کلاسیک سبکی از کابینت آشپزخانه است که از نظر طراحی ظاهری تفاوت های زیادی با نوع مدرن دارد  و از محبوبیت ویژه ای برخوردار است.
در طراحی کابینت کلاسیک قسمت های نمای کابینت مانند : درب ها ، تاج ، ستون و سر ستون عموماً از چوب طبیعی به صورت منبت کاری شده و برجسته ساخته می شود و استفاده از رنگ سفید و سایر رنگ های روشن در طراحی کابینت کلاسیک کاملاً رایج است. در واقع می توان گفت از مهمترین ویژگی های کابیت آشپزخانه کلاسیک، تداعی آشپزخانه ی تمام چوبی است.
این سبک از طراحی به گونه ای است که  بیشترین استفاده از فضای آشپزخانه  شده باشد بنابراین یک انتخاب عالی برای آشپزخانه های کوچک و بزرگ محسوب می شود.